ثبت محتوا چیست؟

محتوا پادشاه است.

بیل گیتس
گزارش یک ناهنجاری ، کپی کردن
وب سایت یا هر ساختار فنی دیگری در اینترنت ابزاری برای نشان دادن محتوا است. نشان دادن محتوا و جذب مخاطب ، بیننده و یا فروش بیشتر .
به کرات پیش آمده یک متن ، مقاله یا محتوای آموزشی در وب سایت های مختلف تکرار شده اند. با مقداری تغییر در عنوان یا عکس و مقداری در جمله بندی ، مطلب را در وب سایت خودشان و به اسم خودشان! منتشر میکنند. حتما وب سایتهای زیادی را هم دیده اید که محتوای تولیدی توسط یک سایت دیگر را در سایت خودشان نشان میدهند. شاید وب سایت اول هم از وب سایت دیگری کپی کرده باشد و حقوق مادی و معنوی تولید کننده محتوا را نادیده گرفته است. هیچ کسی نمیتواند در مقابل کپی کردن دیگران قرار بگیرد مگر آنکه فرهنگ وب سایت داشتن و تولید محتوا فراگیر شود.

نفس عمل ، تاوان یک اشتباه
وب سایت هایی که محتوای مورد نیازشان را از اینترنت با جستجو و کپی کردن فراهم میکنند در واقع اولین ضربه را به خودشان میزنند ، به دلیل اینکه یک محتوای دست چندم را در وب سایت نمایش میدهند. دوم اینکه ارزش وب سایت به عنوان یک کپی کننده پایین میاید و ضربه آخر را به تولیدکننده اصلی محتوا وارد میکنند.

ثبت محتوا در جابلسا چیست ؟
عبارت است از فرآیند وارد کردن اطلاعات مختلف مربوط به یک محتوا در جابلسا و ایجاد یک لینک یکتا برای آن به صورتی که قابل ارزیابی باشد. ارزیابی بدین معنا است که تولید کننده محتوا و اجزای اطلاعاتی محتوا به همراه تاریخ ایجاد ، قابل مشاهده باشد. اول ثبت کنید سپس منتشر کنید. از هر محتوایی یکی باشد ولی عالی باشد.

چرا ثبت کنیم ؟
  1. بخاطر اینکه از محتوای خود در برابر کپی کردن حفاظت کنید
  2. در شبکه موبایلی جابلسا آن را نمایش دهید
Card image cap
اطلاعات فنی
Card image cap
نمایش محتوا
Card image cap
رنکینگ
ایده و اجرا توسط مهندس دانیال عبدی باوندپوری