کسب ستاره برای محتوا و رقابت در رنکینگ

کسب ستاره برای محتوا
در سیستم جابلسا رقابت بین محتواهای ثبت شده در هر کانال سطح دوم از اهمیت بالایی برخوردار است. هر محتوایی با درخواست نمایشی که توسط تولیدکننده محتوا ثبت میشود امکان دریافت ستاره از کاربران موبایل که محتوا را مشاهده میکنند فراهم میکند. 5 ستاره بالاترین امتیاز و 1 ستاره کمترین امتیاز است .هر محتوا به تعداد درخواست های نمایش صاحب یک ردیف در جدول نتیجه نظرات کاربران برای همان محتوا میشود اما همیشه نتیجه کلی که در نظر گرفته میشود جمع کل جدول درخواست نمایش است. یعنی اگر یک محتوا 2 درخواست نمایش داشته باشد جمع کل 2 درخواست نمایش به عنوان نتیجه در نظر گرفته میشود.
نحوه محاسبه
درخواست نمایش 5 ستاره 4 ستاره 3 ستاره 2 ستاره 1 ستاره کل ستاره ها امتیاز تعداد نمایش تعداد کلیک
1 116 201 199 151 175 842 2.9192 12000 7500
2 211 391 450 313 215 1580 3.0443 10000 4600
نتیجه نهایی 327 592 649 464 390 2422 3.0008 22000 12100
تعداد کل ستاره های درخواست اول
( 116 + 201 + 199 + 151 + 175 ) = 842
تعداد کل ستاره های درخواست دوم
( 211 + 391 + 450 + 313 + 215) = 1580
امتیاز درخواست نمایش اول
((116*5)+(201*4)+(199*3)+(151*2)+(175*1)) / 842 = 2.9192
امتیاز درخواست نمایش دوم
((211*5)+(391*4)+(450*3)+(313*2)+(215*1)) / 1580 = 3.0443
امتیاز نهایی و موثر
((116+211)*5)+((201+391)*4)+((199+450)*3)+((151+313)*2)+((175+215)*1) / (842+1580) = 3.0008
امتیاز نهایی 3.0008 است. نتیجه نظرات درخواست ها با هم جمع میشوند. تعداد کل نمایش برابر 22000 و تعداد کل کلیک برابر 12100 است. نحوه محاسبه بسیار ساده و واضح است و هیچ تغییری نمیکند. در سرور جابلسا تا 4 رقم اعشار محاسبه و در صورت نیاز اعداد بر اساس توابع SQL گرد میگردند. در مثال بالا اعداد گرد نشده اند و صرفا نمایشی هستند.
در رنکینگ فقط امتیاز نهایی ملاک عمل است. اگر فقط یک درخواست نمایش برای محتوای فرضی موجود باشد طبیعتا تمام اعداد و امتیاز نهایی با امتیاز اولین درخواست نمایش برای محتوا برابر است.
رنکینگ
همه انواع محتوایی که دارای درخواست نمایش باشند در هر روز چندین مرتبه مورد مقایسه و بازسازی لیست بهترین محتواها قرار میگیرند و در صورتی که در 3 رتبه اول هر کانال سطح دوم باشند دوباره بصورت رایگان در شبکه موبایلی نمایش داده میشوند. مثلا کانال سطح اول فیلمها دارای دو کانال سطح دوم با اسامی کلیپ های طنز و کلیپ ها ورزشی باشد ، هر دو کانال سطح دوم دارای مقایسه و بازسازی لیست بهترین ها است . یعنی جمعا 6 محتوا از این دو کانال سطح دوم در لیست بهترین ها هستند.
نکات مهم در رنکینگ
  • فقط آنهایی مورد مقایسه قرار میگیرند که هیچ درخواست نمایش فعالی نداشته باشند و وضعیت تمام نمایش ها خاتمه نمایش باشد.

  • اگر محتوایی که در لیست بهترین ها است برای آن درخواست نمایش ثبت شود از لیست خارج میشود تا زمانی که وضعیت خاتمه نمایش برای آخرین درخواست نمایش محقق شود.

  • محتوا تا زمانی که در 3 رتبه اول باشد بدون هیچ قید و شرطی در نمایش رایگان قرار میگیرند. یعنی به صورت 24 ساعته و در تمام ساعات میباشد.

  • در نمایش بهترین ها نحوه نمایش مانند حالت عادی است با دو تفاوت : امکان دریافت ستاره وجود ندارد ، در اپ موبایل رتبه اول با 3 ستاره طلایی ، رتبه دوم با دو ستاره طلایی و رتبه سوم با یک ستاره طلایی مشخص میگردد.

نحوه دریافت و ثبت ستاره ها
در خلال نمایش محتوا ، تمام نظرات یا همان ستاره ها و کلیک بر روی لینک محتوا ، در فواصل زمانی منظم در پایگاه داده و محتوایی که برای اپ موبایل فرستاده میشود ، اعمال میگردد. اعمال کردن در خلال نمایش حدودا هر 2 دقیقه یکبار انجام میگیرد و تقریبا تا 45 دقیقه پس از خاتمه نمایش نظرات ارسالی معتبر هستند. تمام نظرات و کلیک ها ثبت و اعمال میشود و هیچ پارامتر کاهنده و یا افزایش دهنده ثانویه ایی وجود ندارد. جابلسا خود را مقید و متعهد به حفظ و نگهداری ستاره های شما میداند.
Card image cap
قوانین ثبت محتوا
Card image cap
قوانین نمایش
Card image cap
قوانین فضای مجازی

ایده و اجرا توسط مهندس دانیال عبدی باوندپوری